theme logo

Onze werkwijze

De drie pijlers van EMKO renovatie

Iedere woning en elke wijk is anders. Dat maakt dat de wens van iedere woningcorporatie ook anders is. Renovatiewerkzaamheden aan een woning zijn dan ook niet uniform. Waar de ene woning alleen werkzaamheden behoeft voor energetische verbetering, heeft de andere ook esthetische aanpassingen nodig. En wellicht is er maar beperkt budget beschikbaar, waarbinnen het maximale behaald moet worden. Kortom: renovatievraagstukken kennen vele aspecten.

Met EMKO heeft u zelf de keuze welke van deze aspecten de belangrijkste is. Wij gaan gezamenlijk met u op zoek naar de meest optimale oplossing voor uw renovatievraagstuk. U kiest tussen onze drie pijlers: kosten, energieprestatie en architectuur. Die pijler is daarmee altijd leidend. Een beetje meer van het één, betekent automatisch een beetje minder van het ander. Samen met u vinden we de juiste balans.

EMKO-Renovatie---De-drie-pijlers-van-EMKO

Bewonerscommunicatie

De renovatiewerkzaamheden zijn een ingrijpende gebeurtenis voor bewoners. Er wordt veel materiaal aan- en afgevoerd en binnen een korte periode komen veel werklieden over de vloer. Uiteraard willen wij de bewoner ontzorgen en proberen wij de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren. Helaas blijft de kans aanwezig dat er, hoe weinig ook, overlast ontstaat voor bewoners. Het is daarom belangrijk om bewoners hierover op tijd en juist te informeren.

Hiervoor wordt een bewonersbegeleider ingezet, die met gebruik van verschillende middelen communiceert richting en met bewoners. Voornaamste communicatiemiddel in deze is de dagkalender. Op die manier weten bewoners precies welke werkzaamheden waar en wanneer worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de voor hen belangrijkste factor ‘overlast’ weergegeven in een overlastmeter, die van dag tot dag verschilt.

Bekijk de dagkalender!

Klik om te vergroten.

In 5 eenvoudige stappen naar een gerenoveerde woning

Kosteloze verkenning

GO/NO GO

Verbeterplan

Integrale voorbereiding

Realisatie

Gebruik

We doen een kosteloze verkenning op locatie. Na een analyse van de bestaande situatie definiëren we gezamenlijk de optimale renovatieoplossing, inclusief een haalbaarheidsadvies. Zo weet u na stap 1 direct wat wel en niet haalbaar is voor uw situatie.

Stap 1 is vrijblijvend en kost u niets. Pas na een ‘go’ van uw kant gaan we door met stap 2. Vanaf dit punt worden extern gemaakte kosten in rekening gebracht.

In stap 2 onderzoeken we het project nog nauwkeuriger. We bestuderen de projectgegevens en doen steekproefsgewijze inspecties. Vervolgens wegen we de kosten af met de baten en maken we gezamenlijk het verbeterplan.

De voorbereiding in stap 3 richt zich op verschillende inspecties, waaronder asbestonderzoek. Als de resultaten hiervan bekend zijn, weten we precies welke werkzaamheden benodigd zijn en kunnen we de planning vaststellen.

Door een gedegen voorbereiding verloopt de realisatie voorspelbaar. Uiteraard borgen we de kwaliteit. Stap 4 eindigt met de opleverinstructie.

Na oplevering komt de laatste stap: het gebruik. We maken afspraken over prestatie, evalueren het proces en herzien het beheersplan. Eventuele opvolging in de vorm van een meerjarig onderhoudsplan komt ook hier aan bod.

Contact

Close search